بازار ملک با سیاستگذاری معکوس رونق می‌گیرد؟

دنیای اقتصاد : سقف وام خرید مسکن در تهران و سایر شهرها ۲برابر شد. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، مبلغ «وام ترکیبی» مسکن – مجموع وام خرید و وام جعاله- از محل اوراق در تهران، برای دریافت انفرادی به ۲۸۰میلیون و برای زوجین (۲فقره) به ۴۸۰میلیون تومان افزایش یافت. مبالغ برای دو گروه دیگر […]

تازه‌های خبر