مزایده ضایعات ورق ناشی از تولید بشکه (دمپرسی ورق)

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد ضایعات ورق ناشی از تولید بشکه(دمپرسی ورق) خود را به میزان تقریبی ۲۰۰٫۰۰۰ کیلوگرم  از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط به فروش برساند، متقاضیان می توانند نسبت به مراجعه جهت دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد ضایعات ورق ناشی از تولید بشکه(دمپرسی ورق) خود را به میزان تقریبی ۲۰۰٫۰۰۰ کیلوگرم  از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط به فروش برساند، متقاضیان می توانند نسبت به مراجعه جهت دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

 1. مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: سپرده تضمین شرکت در مزایده به میزان ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دویست و ده میلیون ریال) می باشد که می بایست به صورت چک بانکی رمزدار بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد و یا واریز جه نقد به حساب جاری جام به شماره ۹۱۲۷۷۱۲۴ نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.
 2. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مزایده: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت(اشخاص حقوقی) به همراه کارت شناسایی و اشخاص حقیقی با کارت شناسایی.
 3. آدرس دریافت اسناد و تحویل پاکت ها مطابق با مندرجات اسناد مزایده:
  1. تهران سعادت آباد – بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-امور قراردادها- تلفن ۲۳۰۳۶۲۱۸-۲۳۰۳۶۲۱۴٫

(تذکر: تحویل پاکت ها در تهران حتما می بایست به دبیرخانه مرکزی نفت پاسارگاد صورت پذیرد)

 1. بندرعباس- جاده اسکله شهید رجایی بعد از پالایشگاه بندرعباس واحد قیرسازی -شرکت نفت پاسارگاد- دفتر پشتیبانی کارخانه-۰۷۶۳۲۳۷۳۰۳۰٫
 1.    مهلت دریافت اسناد مزایده: در ساعات اداری از تاریخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۸ لغایت ۱۶/۱۰/۱۳۹۸٫ (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی).
 2. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۸ میباشد.
 3. به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مزایده، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد
 • هزینه آگهی و کارشناسی قیمت پایه مزایده بعهده برنده مزایده است.
 • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده گزار ایجاد نمی نماید.

تازه‌های خبر