افشای ریشه های دروغ پردازی علیه شرکت سبد گردان آسال و صندوق ارزش کاوان آینده

در حالیکه براساس گزارشهای رسمی سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، صندوق ارزش کاوان آینده (متعلق به بیمه ایران)، در میان تمامی ۶۷ صندوق سرمایه گذاری سهامی همچنان با بازدهی سالانه ۸۸۷ درصد در رتبه نخست قرار دارد، ریشه های دروغ پردازی علیه این آمار مثبت مشخص شد.

متاسفانه اخیرا اطلاعات و اخباری در برخی شبکه های مجازی با هدف تخریب و تضعیف حقوق سرمایه گذاران و مجموعه بزرگ بیمه ایران منتشر می شود که کاملا نادرست است؛ اطلاعات بازدهی و رشد مثبت صندوق ارزش کاوان آینده به سادگی در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به

آدرسhttp://www.fipiran.com/fund/MFComparing/1

 قابل نمایش است بطوریکه اگردر قسمت بازدهی سالانه، این اعداد از بالا به پایین مرتب شود، نشان خواهد داد که صندوق ارزش کاوان آینده در بین تمامی ۶۷ صندوق سرمایه گذاری سهامی همچنان با بازدهی سالانه ۸۸۷ درصد در رتبه نخست قرار دارد.

شایان ذکر است ارزش دارایی های این صندوق(NAV) در حال حاضر بالغ بر ۲۹٫۰۰۰ میلیارد ریال است. این در حالیست که حدود ۱۰ صندوق بزرگ با ارزش دارایی ۲۰٫۰۰۰ میلیارد ریال وجود دارد که صندوق ارزش کاوان آینده نیز در بین این ۱۰ صندوق هم رتبه برتر سالانه و هم ۶ ماهه نخست را داراست. طبیعی است که صندوق های با ارزش دارایی کمتر از ۲۰٫۰۰۰ میلیارد ریال از لحاظ منطق نیز قابلیت مقایسه ای با این صندوق های با ارزش دارایی ۲۰٫۰۰۰ میلیارد ریال را نخواهند داشت.

نکته مهم اینکه برخی مدیران قبلی این شرکت که در فرایندی عجیب و سوال برانگیز به صندوق سرمایه گذاری سبحان عزیمت نمودند، پس ازخروج از این مجموعه در صدد تخریب این شرکت و بیمه ایران برآمدند.

تخلفات این افراد که مستندات آن موجود می باشد، فضای کسب و کار این صندوق را در کوتاه مدت دچار آسیب نمود اما با هوشیاری مدیران ارشد بیمه ایران و مدیریت جدید سبدگردان آسال ادامه این اقدامات ناکام ماند.

تازه‌های خبر