بازدید مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران از کارگزاری بورس بیمه ایران

صبح روز سه شنبه ۲۱ مردادماه ۹۹، همزمان با ۲۴ امین سالروز تاسیس کارگزاری بورس بیمه ایران، مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران از این کارگزاری بازدید کرد.

بازدید مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران از کارگزاری بورس بیمه ایران

صبح روز سه شنبه ۲۱ مردادماه ۹۹، همزمان با ۲۴ امین سالروز تاسیس کارگزاری بورس بیمه ایران، مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران از این کارگزاری بازدید کرد. 

دکتر محمد رضایی در این بازدید، ضمن تبریک فرارسیدن سالروز تاسیس کارگزاری بورس بیمه ایران در جریان آخرین اقدامات انجام شده در این کارگزاری و روند خدمت رسانی به مشتریان قرار گرفت. 

دکتر مهدی محمودرباطی، مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران که در این بازدید دکتر رضایی را همراهی می کرد نیز به تشریح موفقیت های کسب شده در کارگزاری پرداخت و علت دستیابی به رکوردهای کم سابقه طی سال های اخیر را تلاش دلسوزانه تک تک اعضای خانواده بزرگ بیمه ایران و همراهی مشتریان محترم دانست.

تازه‌های خبر